Wymiana piasku w piaskownicy

Wymiana piasku w piaskownicy – jak często wymieniać i dlaczego.

Piaskownica na placu zabaw jest jedną z najczęściej spotykanych atrakcji, niestety nie każdy wie jaką odpowiedzialnością jest ona obarczona. Każdy właściciel lub zarządca piaskownicy jest zobligowany do wymiany w niej piasku oraz zabezpieczenia przed dostawaniem się do niej zanieczyszczeń w czasie gdy nie jest ona nie użytkowana.

Piaskownica podobnie jak pozostałe urządzenia zabawowe została zaklasyfikowana do obiektów małej architektury i podlega Prawu budowlanemu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) a co za tym idzie pełną odpowiedzialność bierze za nią właściciel lub zarządca który musi utrzymywać ją w należytym stanie technicznym, nie dopuszczać do nadmiernego pogarszania się jej właściwości oraz poddawać ją kontroli okresowej zgodnie z wytycznymi o których pisaliśmy tutaj.

Dodatkowo zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)  właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:
– prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami,
– zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki,
– usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości,
– usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Zatem pojawia się pytanie jak często wymieniać piasek w piaskownicy?

 

Organem kontrolującym czystość piaskownic w przedszkolach, żłobkach oraz innych ogólnodostępnych miejscach jest SanepidZaleca on wymianę piasku w piaskownicy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Pierwsza wymiana piasku powinna nastąpić przed sezonem letnim natomiast druga w jego trakcie. Dodatkowe wymiany są wymagane każdorazowo po stwierdzeniu w nim widocznych zanieczyszczeń w postaci odpadów, odchodów zwierzęcych i innych.

Niestety piaskownica na otwartych terenach jest najlepszą „kuwetą” dla kotów, psów oraz innych zwierząt. To one są największym zagrożeniem które pogarszają warunki sanitarne piasku oraz roznoszą różnego rodzaju choroby pasożytnicze (tasiemczyca, glistnica, toksokaroza). Najprostszym zabezpieczeniem przed tym zagrożeniem będzie stosowanie pokrowców, plandek czy zasuw na piaskownicę. Dodatkowym profilaktycznym działaniem będzie także codzienny przegląd zawartości piaskownicy pod kątem zanieczyszczeń stałych w postaci odchodów, kamieni czy szkła. Ponadto na rynku zaczęły się pojawiać środki do dezynfekcji piasku w piaskownicach. Są to naturalne preparaty w postaci proszku które można także stosować jako profilaktyka w codziennym użytkowaniu.

Jakość piasku do piaskownic nie jest w żaden sposób unormowana. Dlatego też piasek do piaskownic nie musi posiadać żadnych certyfikatów czy atestów, ważne aby był z pewnego źródła i nie posiadał widocznych zanieczyszczeń. Wielu nieuczciwych sprzedawców reklamuje swój produkt jako atestowany piasek do piaskownic co jest tylko chwytem marketingowym i pozwala im go sprzedawać w wielu przypadkach kilkunastokrotnie drożej.

Dokumentem potwierdzającym wymianę piasku w piaskownicy dla Sanepidu powinna być faktura zakupu piasku lub całej usługi wymiany. Żądanie atestu na wymieniony piasek jest bezpodstawne.

Nasza firma kompleksowo oferuje usługi:

Wymiana piasku w piaskownicy Poznań i okolice
Certyfikowane piaskownice na plac zabaw

Call Now Button