Bezpieczeństwo na placu zabaw – kiedy i jak należy wykonywać przeglądy placów zabaw.

Place zabaw są miejscem gdzie nasze dzieci beztrosko spędzają czas. Za ich bezpieczeństwo odpowiadają opiekunowie oraz zarządcy placu zabaw. Dzięki wykonywaniu regularnych przeglądów placów zabaw można uniknąć tragedii oraz zapewnić  dogodne miejsce do beztroskiej zabawy. Przeglądy placu zabaw możemy podzielić na kilka podstawowych:

Przeglądy codzienne placów zabaw

– jak sama nazwa wskazuje powinien być wykonywany codziennie, zwłaszcza na placach zabaw  intensywnie użytkowanych (publicznych) jak i narażonych na wandalizm. Jej celem jest ujawnienie oczywistych zagrożeń, które mogą być wynikiem normalnego użytkowania, wandalizmu lub warunków pogodowych.

Funkcyjne przeglądy placów zabaw

– zalecany jest aby wykonywać go co 1 do 3 miesięcy lub z częstotliwością wskazaną w instrukcji producenta urządzeń zabawowych. Typowa kontrola powinna obejmować badanie zużycia urządzeń zabawowych na placu zabaw.

Przeglądy podstawowe (roczny) placu zabaw

– powinien zostać wykonany raz na 12msc i uwzględniać stan sprzętu, fundamentów oraz nawierzchni. Typowa kontrola obejmuje także skutki oddziaływania czynników pogodowych, objawy gnicia lub korozji i wszelkich zmian poziomu bezpieczeństwa urządzeń, wynikające z wykonanych napraw lub z dodania bądź wymiany elementów.

Przegląd 5-letni placu zabaw

– Powinien zostać wykonany raz na 60msc przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz wiedzę dotyczącą normy PN EN 1176. Według obecnego stanu prawnego, urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, jego estetyki oraz otoczenia.

Każdy plac zabaw bez względu czy ogólnodostępny czy prywatny powinien posiadać założoną książkę placu zabaw. Prowadzenie jej w prawidłowy sposób zapewni zarządcy obiektu zabezpieczenie w razie wypadku na placu zabaw. Książka placu zabaw składa się z następujących części:

•Wykaz urządzeń na placu zabaw

•Plan Kontroli – określa rodzaje kontroli oraz częstość wykonywania

•Raporty i rejestry z kontroli
a. Kontrola przez oględziny
b. Kontrola obsługi
c. Kontrola coroczna główna
d. Kontrola 5-letnia

•Harmonogram konserwacji i napraw

•Procedury – sposoby postępowania w przypadku usterek, modernizacji i wypadków

a. Rejestry usterek i wypadków
b. Wzór formularza powypadkowego

Spis pozostałych dokumentów – za spisem dokumentów należy dołączyć wszelkie posiadane dokumenty związane z placem np. projekt, certyfikaty, gwarancje, instrukcje użytkowania i konserwacji, instrukcje montażowe, karty techniczne, atesty itp.

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu nasuwają się jakieś pytania z chęcią na nie odpowiemy.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi na:

– przeglądy placów zabaw roczne
– przeglądy placów zabawa 5-letnie
– naprawy placów zabaw na terenie całej Polski.

 

Zapraszamy do współpracy.

Call Now Button