Nierówna nawierzchnia na placu zabaw? Co na to norma PN EN 1176.

Podczas zabawy na placu zabaw dzieci często wydeptują bądź wynoszą piasek czy też ziemię spod urządzeń zabawowych. Najczęściej można to zauważyć wokoło karuzeli, bujaków, froncie zjeżdżalni czy też pod siedziskiem huśtawek. Nie każdy wie że urządzenia zabawowe powinny mieć zaznaczone poziom do którego ma sięgać grunt czy też nawierzchnia bezpieczna.

Wystające betony na placu zabaw stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci czy też dorosłych. Wysokość do której ma sięgać poziom gruntu reguluje norma bezpieczeństwa PN-EN 1176.

Fundamenty powinny zostać wykonane w następujący sposób:
cokoły, podstawy fundamentowe i elementy mocujące urządzenie umieszcza się co najmniej 400m poniżej powierzchni zabawy, lub co najmniej 200mm poniżej nawierzchni, jeśli górna część fundamentu wygląda tak jak na rysunku 1 poniżej, lub tak, aby elementy te były całkowicie pokryte urządzeniami, lub ich częściami (np. centralny fundament karuzeli).

Rysunek 1, źródło PN EN 1176:2009

Znak poziomu podstawowego, podany na urządzeniu przez producenta pokazuje poziom powierzchni zabawy. Dzięki temu zarządca placu zabaw wie do jakiego poziomu należy uzupełnić brakującą warstwę piasku, gruntu, granulatu EPDM/SBR czy też innej sypkiej nawierzchni bezpiecznej znajdującej się wokoło zamontowanej huśtawki czy też karuzeli.

Aby zapobiec problemowi wydeptywania wokoło urządzeń znajdujących się na placu zabaw zalecamy zastosowanie nawierzchni bezpiecznej w postaci maty gumowej SBR / EPDM, maty przerostowej lub sztucznej trawy. Są to bardzo trwałe nawierzchnie i co najważniejsze praktycznie bezobsługowe. Nasza firma oferuje komplesowe wykonawstwo tego typu nawierzchni. Pełna oferta znajduje się tutaj.

Call Now Button